Sidor

lördag 22 oktober 2011

No 193 22 oktober 2011

SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer
var värd för höstens SM3-möte. Ett tjugofemtal radioamatörer från Bollnäs - Söderhamn - Edsbyn - Sundsvall - Sollefteå - Tåsjö och Östersund samlades i klubblokalen på Sidsjö området. Den verksamhet som klubbarna presenterade är helt enormt. I princip har de flesta klubbar träffar varje vecka. Träffas för att prata - köra radio - sortera QSL kort - köra radio.

SM3GDT Hans gjorde en trevlig föreläsning om hård och mjukvara för styrning och programmering av riggen. Det är fantastiskt hur man med datorns hjälp kan styra en amatörradiostation. Gamla tider var det 15 rattar att hålla reda på. Nu finns hela manualen på datorskärmen.

Radioamatörerna deltar i olika radiotester där det gäller att samla poäng. Kontakta andra länder eller konakta andra stationer i landet. Diskuterades bl.a. att mobilisera amatörer till SAC testen september och oktober 2012. Vi skall vinna över OH land, var alla rörande överens om.

Runt 12.000 radioamatörer i landet, som kan ställa upp vid samhällsfara, säkerhetssamband vid tävlingar m.m.

Tack Sundsvalls radioamatörer med SM3LIV Ulla, SM3FJF Jörgen, SM3MEH Tomas och SM3 ESX Christer för en trevlig dag.

73 de 3KDY

Inga kommentarer: