Sidor

torsdag 31 december 2015

Torsdag den 31 december 2015

Ikväll har fyra nya medborgare hälsats välkommen till världen och Rossön samt tre inflyttade till bygden. Detta skedde i samband med sedvanliga nyårsfirande som RSFF (Rossöns Samhälls och Företagarförening) ordnat sedan urminnes tider. Det sker vid f.d. bank och posthuset i Rossön eller om vi skall vara lite petig, Bodum. Bodum är församlingen och den del av Rossön där kyrkan står.
Rossöns egen kör (nyårskören) sjöng vackert fyra stämningsfulla sånger. Det var runt 200 samlade att bli förkunnad att Sven Anderstig blev årets Rossöbo. Grattis.
Undertecknad har detta år fått det förtroendefulla uppdraget att säga något, nyårstal. Det kan du läsa nedan.
Tillställningen avslutades med att ett fyrverkeri tändes och lät blomma ut i skyn till besökarnas åååh,
åååhh så vackert.  Tack RSFF och alla företag i Rossön och Hoting som sponsrat denna magnefika upplevelse för oss Rossöbor.

"
Kära Rossöbor

Det är årsslut. Det är nyårsbörjan. Vi ska se tillbaka med vemod, glädje, sorg på det som varit. Vi kan plocka russinen ur årskakan. Vi kan välja att se året som det vi inte vill ska gå till historien. Vi kan famna det gamla med rosenskimmer. Vi kan fasa för det kommande. Vi kan också längta till nästa år och en alldeles speciell dag. Vi kan se till det vi har här och nu. Söka famna det. Se morgondagen i det som kan vårdas bättre och förgyllas genom omsorg och ömhet eller helt enkelt städas bort och kastas ut.Vi kan se det faktiska. Jaha kan vi säga. Här gick ett helt år. Nu kommer ett nytt.
Hur vi än gör. Vilket ljus eller mörker som präglat året som gått har vi ett nytt att återupptäcka det vi inte hann med förra året. Vi kan ta hand om det barn vi glömde bort. Vi kan vinka till en ensam tant i ett fönster. Vi kan vara noga med att låta varje elev få uppleva lärandets glädje i skolan. Vi kan reparera genom att begripa att vi kan reparera. Vi kan tillåta oss vara människor med styrka och svagheter, med känslor som brister ut i såväl gråt som skratt, och vi kan stå ihop för att stötta varandra och såväl privatliv som i yrkesliv. Modet att vara är en konst. Uppdraget att vara där vi är en annan konst. Låt oss stanna upp inför årsslutet, famna oss själva, och sedan ta ett nyfiket och ansvarsfullt skutt över till nästa år.
Men även i rollen som Rossöbor kan vi göra ett bokslut och vi konstaterar då att vi har ett år bakom oss som gett oss mycket att glädjas åt men som också innehållit svåra och mörka stunder.

Nyår, är den tid på året då vi tydligast ser sambandet mellan det som varit och det som kommer, mellan gammalt och nytt. Nyårsafton, den dag när vi alla stannar upp och tänker på året som gått och på året som ligger framför oss. Globala händelser har under året påmint oss om att vi är en del av världen och att vi i Sverige påverkas av det som händer i andra länder. Den ekonomiska turbulensen runt om i Europa, oroligheterna i Syrien och Somalia. Vädrets makt med stormar, orkaner och översvämningar runt om på jorden, påminner oss om mänsklighetens utsatthet och sårbarhet. Olika händelser som påverkar och ger olika avtryck, hos var och en av oss. Nyårsafton är och har alltid varit en tid för eftertanke, men också en tid som vi kopplar ihop med nystart.

Vad har hänt under 2015?
Låt mig börja med att notera några händelser
-Fibergruppen som oförtutet arbetar för att vi skall vara en attraktiv ort med bra infrastruktur. Redan för några år sedan var det på vippen att vi skulle få bredband, men några trodde att det skulle bli en farlig strålning. Men denna gång hoppas jag verkligen att vi hänger med i utvecklingen. + 5 poäng.

-Skolans nedläggning var inte väntad men är en stor förlust för Rossön. Man brukar säga att skola och affär är viktigast för en by. Men vi har en affär som stretar på och är öppen alla dagar. Det är fantastiskt. Tack Birgitta med personal för enträget arbete.
Tack också till de övriga affärer vi har på byn, och inte minst Rossöbaren och Hotell ABOR.

-Bygdeforskningen har pågått under 2015 och kommer att fortsätta 2016. Det är viktigt att den unga generationen får med sig kulturen om hur byn sett ut under de senaste hundra åren. Hoppas att gruppen fortsätter med mera forskning medans det finns folk som minns. T.ex. hur har föreningslivet sett ut under 1900 talet.

- För några år sedan utgick ett påbud om att Rossön skall avträdas till förmån för att få en vacker bygd och se Fjällsjöälven. Det har gått sådär, men i somras framträdde ett nytt hus mitt i byn. Ett hus som få människor hade lagt märke till i granskogen. Första dagarna efter trädfällningen passerade många bilister i sakta mak genom vägkorsningen. Några bybor har kommenterat händelsen, men vad det blev fint. Själv är jag inte lika imponerad, då jag kommit för mycket i blickfånget. Men det lär väl gå över om några år då nya granar växt upp.


-Arbetet med att ge hjälp till flyktingarna har fortsatt. Det är ett välkommet tillskott till bygden. Säkert har flera av oss haft förutfattade meningar, men det har kommit på skam. Så lugnt och fint det är i ”Vangenhuset”.

-I augusti blev vi av med morgontidningen. Anders Ingvarsson på mittmedia tycker att vi skall smula med frukostsmörgåsen i I-paden. Jag har nu blivit utan ”eldtänne” och måste ta med mig Sundsvalls Tidning från stan. – 5 poäng till Mittmedia

Jag är stolt över att det finns ett 30-tal firmor/företag som enmans till flermans anställda. Själv är jag radioamatör och brukar förklara var Rossön ligger vid mina kontakter med Halmstad, Kalmar, Västerås, Överkalix. Mähler och Söner känner de flesta till. Och det är alltid roligt att få poängtera företagstätheten på denna ort.
Det finns givetvis andra firmor som sprider namnet Rossön, t.ex. Rossö potatis som annonserar i dagspressen lite då och då.

Att ha bio, samlingslokaler, bensinmack, bar, kyrka, camping är guld värt

Rossöns Samhälls och Företagarförening jobbar för att byn skall vara attraktiv och ha en infrastruktur som lockar till sig nya invånare. Bevarandet av Vangenhuset, flottningsverkstan och kanske kan det bli ny verksamhet i skolan vad det lider.

-Ett år är tillända, 2015 års kapitel skrivet, framför oss ligger 2016 som oskrivna blad, vars innehåll vi tillsammans ska skriva. Låt oss tillsammans med stolthet, förväntan och framtidstro göra 2016 till ett bra år för oss och för vårt Rossön, Öhn, Bölen, Nagasjön, Näset, Norrnäs eller vart du bor.

I december 2001 läste jag denna dikt i Bodums kyrka. Den gången var det till skillnad för ikväll mycket kallt därav att vi då var i kyrkan .

*
Almanackan

En almanacka skall man ej förakta
en minibok med så många fakta
om sol och måne med stjärnor små
det finns mycket att grunna på

Var veckotidning med aktning stor
vet att i vart kvinnohjärta bor
en hemlig dröm om vad stjärnor spår
när Skytten kommer och Jungfrun går

Och Vattumannen han lovar lycka
och om någon kärvänlig hand får trycka
och resa får du i världen ut
en överraskning i veckan slut

Vad vore livet om vi ej hade
vår almanacka, som oss ständigt sade
nödvändigt är vårt stjärntyderi
vi har ej Oraklet uti Delfi

Här finns att läsa om ny och nedan
och vårdagjämning kommer sedan
Och videkvisten då lyser grått
och solen har några ”kanksteg” gått

Men ej blott Oxen och Skorpionen
i denna boken nu anger tonen
om Nobeldagen och Kungahuset
och vintern sviktar för vårdagsljuset

Om postbefordran och Planetgången
och flaggan halas i solnedgången
utrikeshandel och exportvaror
och välfärdstidens månhundra snaror
Men efter julen och julefriden
så nalkas åter den ljusa tiden
allt detta i visdomens koncentrat
finna i denna bok uti fickformat.

Nanna Danielsson 2001

*

JAG VILL ÖNSKA ER ALLA ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR


© Mats Danielsson 2015"
Rossönkören 2015
Nyårstal av grannenInga kommentarer: