Sidor

måndag 3 maj 2010

No 95 måndag 3 maj

Youho
Ikväll startade jag upp en föreningsteknik i Indal. Vi skulle vara 16, men några fick förhinder i sista stund. En toppen kväll med blandning från idrott, kyrkan, vägförening, kulturförening och nykterhetsförening. Vi hade en mycket bra dialog. Vi statade upp med stadgarna, det viktigaste styrdokumentet.
Nästa måndag får vi besök av Christina Thonman från Söråker.

Snöregn
Ömsom väder ikväll. 9 grader i Indal men 4 grader i Bjärme på andra sidan älven. I stan regnade det.

Bilskrället
Har varit på service för byte av bakhjulslager. Men som tur var så var det inget fel på dessa, Däremot är det en pryl i rattnavet som styr en del funktioner, bl.a. airbag. Det kostar c:a 9.000 kr att byta den. Den måste bytas före det att bilen skall besiktigas.
Bara en massa onödiga utgifter....

Gå försiktigt till jobbet i morgon

Inga kommentarer: