Sidor

onsdag 2 november 2011

No 194 2 november 2011

Socialtjänsten ett svin
Har just sett ett program från Uppdrag Granskning så tar upp hur socialtjänsten i Sandviken tvångsom händertar två barn, där det misstänks att föräldrarna har förgripit sig på barnen och dessutom "spelat in" en pornografisk film.
Man blir ju mörkrädd då man ser hur en enkel anmälan kan få sådana konsekvenser. Hur kan tjänstemän beröva rätten till att vårda barnen p.g.a en anmälan och där man inte kontrollerar sanningshalten. Arbetar socialtjänsten i andra kommuner på samma sätt. Jag kan inte tillräcklig visa min avsky till hur det kan gå till. Och dessutom överklagar de två ggr det beslut som fattats av rättsväsendet. Ansvarig politiker skyller på tjänstemännen. Fy@

I går var det ljusmanifestationer runt om i landet till minne av narkotikans offer. Många av talarna påstår att det är en sjukdom som drabbar människorna som sedan faller offer. Min fundering är hur definitionen av en sjukdom är?

Inga kommentarer: