Sidor

lördag 23 juni 2012

224 Midsommardagen 2012

Sjöfylleri
Dags för domstolarna att följa lagen

Det fall som ligger till grund för domslutet är en segeltur som en 58-årig man gjorde längs Blekingekusten för två år sedan. Mannen seglade på öppet vatten där det inte var många andra båtar. Segelturen gick bra, men ett utandningsprov visade att mannen hade 0,66 promille i blodet.
Tingsrätten dömde mannen till 80 dagsböter. Det straffet sänktes av hovrätten till 50 dagsböter, vilket nu fastställts av Högsta Domstolen. Högsta Domstolen skriver i domen att man inte automatiskt kan utdöma samma straff som vid rattfylleri eftersom riskerna på sjön är mindre. De påpekar också att mannen i det aktuella fallet har framfört farkosten båten utan anmärkning och att området inte var högtrafikerat.

Riksåklagaren anser att domen är problematisk för åklagarna som nu inte kan gå enbart på promillenivåer utan måste ta hänsyn till omständigheterna. En ledare i ST den 18 juni tar också upp att det är förmildrande omständigheter att framföra farkost i onyktert tillstånd på sjön. Det är ringa trafik och stora ytor menar ledaren. Från den 1 juli 2010 har vi samma lag på sjön som i vägtrafiken, det vill säga 0,2 promille alkohol i blodet. Lagen har tillkommit då det sker ett antal svåra olyckor på sjön med berusade förare.
I konsekvens med detta borde det i så fall vara förlåtande att tågförare är berusade. Det finns bara ett spår och växlarna styrs från driftscentraler. Varför skall det vara förmildrande att vara alkoholpåverkad på sjön?
Dags att domstolarna skärper upp sig och följer lagstiftningen.

Midsommardagen lika god som Midsommarafton. Solen gick ned bakom molnen på Tåsjöberget kl 23:47 på Midsommaraftonen. Hade vi varit i utsiktstornet hade vi kunnat se soluppgången en halvtimma senare, men nu var vi vid Fjällsikten i söderläge.
Midsommardagen helt underbar. 24 grader i skuggan vi lunchtid.

Tyvärr dåliga konditioner på 80 och 40 meters banden.

Inga kommentarer: