Sidor

måndag 21 mars 2011

No 169 måndag kväll den 21 mars 2011

Klass 9 A
Så har sista avsnittet för denna gång av klass 9 A sänts. Här har vi kunnat följa utvecklingen under hösten 2010 i klass 9 A på en skola i Örebro.
Jag är djupt imponerad över de tre pedagogerna kan lyfta ungdomarna så att man är på väg mot "att alla skall lämna högstadiet med behörighet till gymnasiet". Alla fick inte inte sina höstbetyg höjda i alla ämnen, men snittet för klassen var klart godkänt. I slutsekvenserna ser vi hur eleverna skiner upp då de får sina höstbetyg. Det mest skrämmande är att rektorn totalt saknar oförmåga att pedagogiskt leda skolan. Vart är felet?
- rektor har ingen pedagogutbildning
- rektor hinner inte jobba med utveckling, har i stället blivit administratör
- utbildningen på universitetet eller högskolan håller inte måttet.

Tror nog att det är det andra påståendet som speglar verkligeheten. Jämför gärna med läkare på lasarettet. Där tar man bort läkarsekreterare eller vad det heter och i stället skall läkaren som är utbildad för att operera sitta och knappa i datorn och leta patientjournaler.
Samma sak är det i mitt arbete, där kräver folkbildningsrådet att studieförbunden skall leverera en massa dokument som visar hur vi arbetar, i stället för att arbeta för kundens bästa.
Tror att det är det samma för rektorer, de förvaltar i stället för att utveckla skolan. Undras om detta är Utb min Jan Björklunds tanke?

Nej skolan måste få tillbaka resurser och att det finns verksamhetsutvecklare som stöttar lärarkåren.
Fram med flera Stavros, Tomas och Gunillor.

1 kommentar:

Rusan sa...

vill bara säga hej. Du har skrivit mycket och det är om rektorer- administratörer är bra skrivet